Terms and Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บรีวิวหนัง Reviewnung.com โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ก่อนที่จะใช้บริการของเรา:

  • การให้ข้อมูลรีวิว: เว็บโอกาสให้ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นและรีวิวเกี่ยวกับหนังต่าง ๆ ในรูปแบบของบทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำ คุณต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรีวิวดังกล่าวและไม่นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือเกินกว่าความจริง
  • ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล: เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวบนเว็บนี้ คุณยินยอมให้เราใช้เนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงภาพหน้าจอ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิของเนื้อหา: เนื้อหาที่คุณแสดงบนเว็บนี้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ แต่คุณยินยอมให้เราใช้เนื้อหาดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 และมีสิทธิในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของคุณที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  • บริการของบุคคลที่สาม: เว็บอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม การใช้บริการดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแหล่งที่เชื่อมโยง
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย: โปรดให้ความสำคัญกับข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเว็บรีวิวหนังนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในสถานที่ของคุณ
  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เราอาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขอย่างเป็นประจำเพื่อให้ทันสภาพ
  • ความเป็นส่วนตัว: การใช้บริการของเว็บรีวิวหนังนี้ถือเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับเว็บ Reviewnung.com เราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังต่าง ๆ ที่คุณสนใจ