‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม

การศึกษา

‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม

การศึกษา

“รมว.ตรีนุช” ห่วงงานการศึกษา หาก “นายกฯ” ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องต้องติดตาม ที่สำคัญความปลอดภัยในโรงเรียน รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

22 ก.พ. 66 – น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุบสภาภายในเดือนมีนาคม 2566 ว่า

ส่วนงานการศึกษา ยังมีอีกหลายเรื่องต้องติดตามงาน เช่น การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่ต้องสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นเครือข่ายให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มาใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอน

แม้ปัจจุบันครูยังสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ แต่วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไปให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยต้องพัฒนาครูให้ใช้สื่อที่น่าสนใจ สามารถสอนให้เด็กคิดเป็น ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.อบรมครูอยู่แล้ว ก็ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

สำหรับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องทำให้สถานศึกษามีความปลอดภัยในทุกมิติ เพราะปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วยเหลือนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ

“นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับ ติดตาม ดูแล ให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้งบประมาณต่างๆ ให้ดี เพราะที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดโรงเรียน ให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก-ป.6 และอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวแบบขั้นบันได 4 ปี ดังนั้น จะต้องกำกับดูแลว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประโยชน์สูดสุดหรือไม่” น.ส.ตรีนุช กล่าว

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สอศ.จัดเต็มคาราเบล ‘อวท.ภาคเหนือ’ เน้นนักศึกษาอาชีวะ ฝึกทักษะ สร้างความเป็นผู้นำ