‘กรุงศรี’ คาดว่าสินเชื่อ SME ปีนี้จะเติบโตแตะ 3 แสนล้านบาท จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

กรุงศรี

‘กรุงศรี’ คาดว่าสินเชื่อ SME ปีนี้จะเติบโตแตะ 3 แสนล้านบาท จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ธนาคารกรุงศรีคาดว่าสินเชื่อ SME ปีนี้จะเห็นการเติบโตประมาณ 4% ไปอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท จากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว

‘ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์’ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปี 2565 กรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ที่สำคัญเรายังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านเครือข่าย MUFG ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา กรุงศรีสามารถบรรลุเป้าหมายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME โดยในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจ SME เติบโต 5.4% และมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 296,000 ล้านบาท

สำหรับทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2566 นี้ กรุงศรีพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ Make Life Simple with 3P ส่งมอบความง่าย อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของกรุงศรี ผ่าน 3P ได้แก่

กรุงศรี

• Portfolio เจาะลึกธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมการเงินแบบครบวงจรโดยผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจเฉพาะด้าน พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรในการนำเสนอความรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทำการค้าทั้งในและต่างประเทศ

• Products มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตทันกระแสของโลก อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระยะต่อไป

ทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่สอดรับกับ New Normal การนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบรับกระแสดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงการให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมให้คำแนะนำและผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

โดยในปีนี้ กรุงศรีได้จัดกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2023 เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจเปิดรับและนำแนวทาง ESG ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

• Platform อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Krungsri The Living Room บริการธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่รวบรวมบริการและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของกรุงศรี

อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปีนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ SME อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดอยู่เสมอ ซึ่งกรุงศรีพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทย ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว เราตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ SME ปีนี้ที่ 4% หรือประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ยอดสินเชื่อรวมเติบโตแตะ 3 แสนล้านบาท และยังคงดูแลอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL Ratio) ไว้ไม่เกิน 5.45%

อ่านข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : “ซิลเวอร์เกต”เลิกทำธุรกิจ